Seniorzy z gospodarstwa opiekuńczego w Cekcynie wraz z opiekunami na zaproszenie Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor w Gostycynie

uczestniczyli w zorganizowanej przez Dom zabawie karnawałowej.

Teraz – 11 czerwca 2019 r. – uczestnicy Senior Wigor z Gostycyna wraz z opiekunką panią Angeliką Jagła przybyli do gospodarstwa opiekuńczego prowadzonego przez państwa Gauden w Cekcynie z rewizytą.

Podczas pobytu część podopiecznych zwiedziła ciekawe miejsca Cekcyna, wymienili się doświadczeniem i pomysłami, zawiązali znajomości, choć część uczestników znała się już wcześniej. Było wspólne śpiewanie, biesiadowanie, a i rozmowom nie było końca.  Wszyscy wyrazili chęci dalszych wspólnych spotkań.

Opracowała: Anna Kulesza