Gospodarstwo Opiekuńcze w Jastrzębcu utworzone w ramach projektu „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich 28 maja w Jastrzębcu zorganizowały Senioriadę – uroczystość poświęconą seniorom lokalnej społeczności.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, Tomasz Fifielski – kierownik referatu rolnictwa UM Więcbork, sołtys Sołectwa Jastrzębiec – Kazimierz Sowiński, Dyrektor M-GOK Więcbork – Joanna Soja-Tońska, Pani Gabriela Panknin – dyr. SP w Jastrzębcu, doradcy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Najważniejsi oczywiście byli seniorzy, których nie zabrakło. Razem z lokalną społecznością bawili się również podopieczni gospodarstwa opiekuńczego  z Cekcyna (pow. tucholski) wraz z opiekunami oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor z Gostycyna wraz z opiekunami.  

Część artystyczna zrealizowana została przez zespół Rym-Cym-Cym działający przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku, a całość uroczystości uświetniał zespół państwa Zofii i Leona Najdowskich. Były żarty i tańce, śpiewy oraz konkursy, a dla każdego uczestnika organizatorzy przygotowali drobny upominek. Mieliśmy okazję posmakować pysznego poczęstunku jaki przygotowały panie z KGW w Jastrzębcu (była to prawdziwa biesiada) oraz zobaczyć przepiękne prace rękodzielnicze wykonane przez panie uczestniczące w zajęciach w gospodarstwie opiekuńczym. Nad całością uroczystości czuwały panie Monika Winograd – opiekunka w gospodarstwie opiekuńczym, Urszula Fatyga – wolontariuszka w gospodarstwie opiekuńczym oraz pani Grażyna Studzińska – przewodnicząca  KGW Jastrzębiec.

Opracowała: Anna Kulesza