Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na spotkanie rozpoczynające  

UPOWSZECHNIANIE MODELU USAMODZIELNIANIA OSÓB DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

bazującego na gospodarstwach opiekuńczych które odbędzie się  22.02.2023 r. o godz. 9:00.

Spotkanie odbędzie się na platformie internetowej ClickMeeting

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja:

https://kpodr.clickmeeting.com/1spotkanie-rozpoczynajace-upowszechnianie-modelu-wspierania-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/register

Link do wydarzenia zostanie wysłany na maila podanego w zgłoszeniu.

Spotkanie kierowane jest głównie do przedstawicieli instytucji, podmiotów i organizacji działających na rzecz włączenia społecznego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności poprawy jakości życia ich mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnością.

Zapisy trwają do 17 lutego 2023 r.

Cele spotkania:

  •  Upowszechnienie modelu usamodzielniania osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
  •  Przedstawienie doświadczeń związanych z wdrażaniem przedmiotowego modelu w ramach
    projektu „Samodzielnie (nie samemu)…”,
  •  Omówienie perspektyw rozwoju, planów finansowania oraz możliwości wdrożenia proponowanego rozwiązania.

PROGRAM SPOTKANIA ROZPOCZYNAJĄCEGO

9:00-9:10     Otwarcie spotkania – Anna Toby – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

9:10-9:50     Rolnictwo społeczne w województwie kujawsko-pomorskim
                     Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

9:50-10:25    Założenia modelu oraz doświadczenia z jego budowania i wdrażania w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”
                    Przemysław Zysnarski i Joanna Klewicz – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

10:25-11:00   Potencjał gospodarstw rolnych w działaniach terapeutycznych
                    Justyna Lesiewicz – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

11:00-11:35    Potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną – doświadczenia z projektu
                      Katarzyna Hajdul – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach
                     Ewelina Szwaracka – Warsztaty Terapii Zajęciowej

11:35-12:00    sesja pytań i odpowiedzi

12:00-12:20   PRZERWA

12:20-13:20   Panel: Perspektywy rozwoju gospodarstw opiekuńczych, a wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Panel z udziałem przedstawicieli ministerstw, instytucji, podmiotów i organizacji z sektora społecznego i rolnictwa

13:20-13:40    Sesja pytań i odpowiedzi uczestników panelu

Przedmiotowe spotkanie jest częścią kampanii upowszechnieniowej na którą składają się również:

  1. Spotkania regionalne (odbędzie się  10 spotkań w całej Polsce, w różnych województwach) – skierowane do rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, osób zainteresowanych świadczeniem terapii w gospodarstwach rolnych oraz instytucji/organizacji, które mogą być zaangażowane we wdrażanie modelu.
  1. Wydanie folderu i broszury o wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w gospodarstwach opiekuńczych.
  2. Wyjazdy studyjne (na teren woj. kujawsko-pomorskiego). Uczestnikami będą przedstawiciele instytucji związanych z pomocą społeczną, polityką społeczną, rolnictwem, właściciele gospodarstw agroturystycznych, osoby zainteresowane założeniem gospodarstwa opiekuńczego, rolnicy i lokalni liderzy z terenu całego kraju.

Powyższe działania upowszechnieniowe będą realizowane do końca października 2023 r.
O kolejnych wydarzeniach poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Hapka: e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl, tel. 693-301-527,

Marta Bettin: e-mail: marta.bettin@kpodr.pl, tel. 723-691-466.