16 i 22 lutego 2023 r. w formie on-line odbyły się spotkania rozpoczynające upowszechnianie modelu usamodzielniania osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Wydarzenia zostały zrealizowane w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (PCPR), a partnerami – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach oraz Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi.

Pierwsze spotkanie otworzyła Anna Toby – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, zaś całość poprowadziła Justyna Lesiewicz z KPODR. Pierwszy wykład, na temat rolnictwa społecznego i działań realizowanych w naszym województwie, wygłosił Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR. Przemysław Zysnarski oraz Joanna Klewicz z PCPR zaprezentowali założenia modelu oraz doświadczenia z jego budowania i wdrażania. Istotną kwestią jest dostosowanie terapii prowadzonej w gospodarstwach opiekuńczych do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, które przedstawiły Katarzyna Hajdul z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach oraz Ewelina Szwaracka z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Po części wykładowej odbyła się sesja odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników na czacie. Równie ważne były dla nas krótkie ankiety przeprowadzane na platformie, dotyczące przedmiotu spotkania.

Po przerwie odbył się panel „Perspektywy rozwoju gospodarstw opiekuńczych, a wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną”, w którym uczestniczyli (skład panelistów nieco się różnił na poszczególnych spotkaniach):

– Bartosz Siemiątkowski – naczelnik Wydziału Innowacji Społecznych i Domika Tadla – zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,

– Grzegorz Baranowski – dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,

– Katarzyna Witczak – naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Społecznego w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Adam Szponka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,

– Magdalena Kurpinowicz – prezes Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”,

– Justyna Górska – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,

– Karolina Jarosz – Fundacja CEL z woj. świętokrzyskiego,

– Anna Toby – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi,

– Ryszard Kamiński – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Uczestnikami wydarzenia było liczne grono przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów z całej Polski: Urzędów Marszałkowskich, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrum Doradztwa Rolniczego, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, innych organizacji pozarządowych (np. fundacji), jednostek naukowych.

Paneliści zaobserwowali, że takie spotkanie było potrzebne i prognozuje nawiązanie współpracy pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki której możliwe będzie przyspieszenie uregulowania zapisów dotyczących gospodarstw opiekuńczych w legislacji krajowej. Działalność takich podmiotów łączy różne obszary tematyczne, więc jedynie nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń może zaowocować skutecznymi i trwałymi rozwiązaniami.

Do pobrania prezentacje ze spotkań:

Osoby zainteresowane tematem, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniach zachęcamy do obejrzenia nagrania:

O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.