!!! NOWY NABÓR DLA PODOPIECZNYCH !!!

Do dnia 26 czerwca 2017 r. czekamy na Państwa zgłoszenia do bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez gospodarstwa opiekuńcze, działające
w ramach projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”. 

Potrzebujesz pomocy w wykonywaniu codziennych czynności?

Czujesz się samotny? Chciałbyś brać udział w zajęciach aktywizujących?

Lubisz zwierzęta, spacery i zajęcia na świeżym powietrzu?

Możesz skorzystać z opieki dziennej świadczonych w gospodarstwach opiekuńczych działających w ramach projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie”.

Gospodarstwo opiekuńcze zapewnia opiekę grupie ok. 5 osób, przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Możesz brać udział w zajęciach rękodzielniczych, czytaniu książek, miło spędzać czas na rozmowach z innymi i spacerach. Opiekun pomoże Ci w pełni uczestniczyć w zajęciach i będzie czuwał nad Tobą. W gospodarstwie zjesz obiad
i odpoczniesz przy herbacie.

W celu uzyskania bliższych informacji o gospodarstwach działających w Twoim powiecie i ich ofercie skontaktuj się z odpowiednim doradcą ds. gospodarstw opiekuńczych:

powiat brodnicki – Agnieszka Bełcik – tel. 723 692 529

powiat mogileński – Milena Hoffa – tel. 723 331 194

powiat świecki – Halina Dąbrowska – tel. 723 330 695

powiat tucholski – Joanna Jastak – tel. 723 330 118; Anna Kulesza – tel. 663 731 873

powiat wąbrzeski – Elżbieta Lubomska – tel. 723 692 547

Wypełnij poniżej zamieszczone formularze zgłoszeniowe i przekaż je do odpowiedniego biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego lub do biura projektu znajdującego się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Minikowo 1, 89-122 Minikowo) lub skontaktuj się z naszym doradcą w celu uzyskania pomocy.

Gospodarstwa opiekuńcze są skierowane do mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, osób niesamodzielnych.

Informacje o warunkach uczestnictwa uzyskasz w biurze projektu w Minikowie (tel. 52 386 72 13 i 52 386 72 44, od godz. 7:30 do 15:30).