Lubisz przebywać w naturalnym otoczeniu?

Potrzebujesz pomocy w codziennych czynnościach? Czujesz się samotny?

Chciałbyś brać udział w zajęciach aktywizujących?

Możesz skorzystać z opieki dziennej świadczonej w gospodarstwach opiekuńczych stworzonych w ramach projektu „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”. Gospodarstwo opiekuńcze zapewnia opiekę dzienną dla grupy osób. Możesz brać udział w zajęciach związanych z tradycyjnym gospodarstwem rolnym, rękodzielniczych, czytaniu książek, miło spędzać czas na rozmowach z innymi i spacerach. Opiekun pomoże Ci w pełni uczestniczyć w zajęciach i będzie czuwał nad Tobą. W gospodarstwie zjesz obiad i odpoczniesz przy herbacie.

Oferta poszczególnych gospodarstw jest przedstawiona w zakładce „Nasze gospodarstwa”.

Opłata za korzystanie z gospodarstwa zostanie skalkulowana indywidualnie dla każdego zainteresowanego.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i przekaż do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (pocztą tradycyjną na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo, z dopiskiem „Opieka w zagrodzie – trwałość”).

Do pobrania:

Inne informacje o warunkach uczestnictwa uzyskasz w Minikowie (tel. 52 386 72 13, od 7.30 do 15.30).

Gospodarstwa opiekuńcze funkcjonują w ramach trwałości projektu „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.