Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: wrzesień 2018 – sierpień 2020

Gospodarstwo opiekuńcze jest miejscem świadczenia usług społecznych w oparciu o zasoby tradycyjnego gospodarstwa rolnego.

W ramach projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zostaną utworzone gospodarstwa opiekuńcze, świadczące opiekę dzienną dla osób niesamodzielnych (w sumie zapewnią 75 miejsc). Osoby sprawujące opiekę oraz wspierający ich wolontariusze będą posiadać odpowiednie kwalifikacje (w ramach projektu jest zapewniony kurs dla 25 osób). W przygotowaniu i realizacji działań opiekuńczych będą wspierani przez doradców, co pozwoli utrzymać właściwy standard usług oraz rozbudowywać i urozmaicać ofertę.

Funkcjonowanie gospodarstw rozpocznie się od lutego 2019 r. i potrwa do sierpnia 2020 r. Podopieczni będą mogli z nich korzystać przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, w grupach 4-8 osobowych, każdy przez okres 6 miesięcy (w sumie z usług opiekuńczo-aktywizujących skorzysta 225 osób). Będą mieli zapewnioną opiekę, posiłki, zorganizowany sposób spędzania czasu, zajęcia, ponadto przebywanie w grupie pozwoli im nadal uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności oraz nawiązywać i pielęgnować nowe kontakty. Poza regularnymi odwiedzinami psychologa w razie potrzeby będą mieć zapewnione doradztwo prawne, a także możliwość uczestniczenia w wyjazdach, np. do kina, muzeum, innego gospodarstwa. Zostanie również zorganizowana Senioriada – interdyscyplinarny konkurs sprawnościowo-pamięciowy.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących dla 225 osób niesamodzielnych w formie pobytu dziennego poprzez utworzenie i rozwój oferty gospodarstw opiekuńczych zapewniających 75 miejsc na obszarach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim oraz podniesienie kompetencji w zakresie opieki 25 osób do sierpnia 2020 roku.

Wartość projektu: 3.822.583,76 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3.249.196,19 zł