Potrzebujesz pomocy w wykonywaniu codziennych czynności?

Czujesz się samotny? Chciałbyś brać udział w zajęciach aktywizujących?

Lubisz zwierzęta, spacery i prace na świeżym powietrzu?

Możesz skorzystać z opieki dziennej świadczonej w gospodarstwach opiekuńczych. Gospodarstwo opiekuńcze zapewnia opiekę przez 8 godzin dziennie, 5 dni
w tygodniu, dla grupy ok. 5 osób. Możesz brać udział w zajęciach związanych z tradycyjnym gospodarstwem rolnym, rękodzielniczych, czytaniu książek, miło spędzać czas na rozmowach z innymi i spacerach. Opiekun pomoże Ci w pełni uczestniczyć w zajęciach i będzie czuwał nad Tobą. W gospodarstwie zjesz obiad
i odpoczniesz przy herbacie.

Gospodarstwa są zlokalizowane w:

– powiecie brodnickim, gmina Bobrowo,

– powiecie mogileńskim, gminy: Dąbrowa, Mogilno,

– powiecie świeckim, gminy: Lniano, Nowe,

– powiecie tucholskim, gminy: Cekcyn, Kęsowo, Lubiewo, Tuchola,

– powiecie wąbrzeskim, gminy: Książki, Płużnica.

 

 

Jeśli chcesz uzyskać bliższe informacje o gospodarstwach w Twoim powiecie i ich ofercie skontaktuj się z doradcą ds. gospodarstw opiekuńczych:

pow. brodnicki: Agnieszka Bełcik – tel. 56 498 36 53,

pow. mogileński: Milena Hoffa – tel. 52 386 72 41,

pow. świecki: Halina Dąbrowska – tel. 52 331 00 11,

pow. tucholski: Joanna Jastak, Anna Kulesza, Katarzyna Pieczka – tel. 52 334 86 50,

pow. wąbrzeski: Elżbieta Lubomska – tel. 56 688 25 62.

 

 

Wypełnij formularze zgłoszeniowe i przekaż je do biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego lub do biura projektu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Minikowo 1, 89-122 Minikowo).

 

Karta podopiecznych PDF , DOC

Dane osobowe  PDF , DOC

Oświadczenie uczestnika projektu PDF , DOC

Zaświadczenie niesamodzielności PDF , DOC

 

Gospodarstwa opiekuńcze są skierowane do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, osób niesamodzielnych. Informacje o warunkach uczestnictwa uzyskasz
w biurze projektu w Minikowie (tel. 52 386 72 13 i 52 386 72 34, od 7.30 do 15.30).

Gospodarstwa opiekuńcze funkcjonują w ramach projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie”.